Condicions

CONDICIONS D’US:

1. Àmbit del contracte.

Les presents Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la venda de tots els productes de la botiga per telèfon, correu electrònic o a través de la seva botiga virtual, situada en aquesta pàgina web, a professionals, empreses, consumidors, usuaris o qualsevol altre destinatari final (L’USUARI), al qual se li puguin lliurar comandes dins del territori espanyol. La utilització per part de l’USUARI dels serveis de la botiga online pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Contractació en la versió publicada per la botiga al moment mateix l’enviament de la sol·licitud de comanda, la qual, està a disposició dels clients a la pàgina web. Per això, és convenient que l’usuari llegeixi atentament les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una sol·licitud de comanda.Una vegada realitzada una sol·licitud de comanda a través de la pàgina web, l’USUARI rebrà un missatge de correu electrònic confirmant que la sol·licitud de Comanda ha estat enviada correctament.

2. Preus i disponibilitat.

Preus – Els preus indicats a la pantalla al costat de cada PRODUCTE seran expressats en Euros i inclouran l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). A la cistella de la compra apareix l’import a pagar AMB el corresponent IVA. Si no s’especifica d’una altra manera, els productes que estiguin subjectes a cànon segons Article 25.21 del Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, que s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, incorporen el cànon en el preu de venda. La botiga es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i SENSE previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus en funció del mercat. El preu aplicable a la sol·licitud de comanda efectuada per l’USUARI serà el que constés en el moment d’acceptar les condicions generals de contractació. Un cop confirmada la comanda, la botiga es reserva el dret d’avisar a l’USUARI de qualsevol error de falta de stock o preu present en la comanda, tenint la potestat l’USUARI de poder cancel·lar la seva sol·licitud de comanda si el preu o falta de stock final resultés molt diferent a l’inicialment indicat, reemborsant el cas,la quantitat abonada i oferint possibilitats alternatives que satisfacin al client.

CONFIDENCIALITAT:

1. Tractament de les dades de caràcter personal. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, així com per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis de la botiga. Les dades subministrades no seran cedides en cap cas a altres empreses del grup, ni a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració per a la millor prestació del servei. S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó “ENVIAR” que es troba en el formulari de recollida de dades.La informació continguda en la citada base de dades és usada tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la botiga, com per dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes o novetats als usuaris registrats via correu electrònic.La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de la botiga, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la botiga el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si és el cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant comunicació escrita adreçada al correu de contacte de la botiga.

2. Diversos. La botiga declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no gestionada directament pel nostre webmaster.
La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet. La botiga no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS:

Com Client tindràs accés a la secció Les meves comandes per conèixer l’estat de la tramitació de la teva sol·licitud de comanda. Un cop es doni per confirmada la comanda i s’hagi realitzat el pagament de l’import íntegre indicat,serà processat i enviat cap a la direcció de lliurament proporcionada en un termini aproximat de dos (2) dies hàbils. Rebràs la teva comanda en un termini aproximat de quatre (4) dies hàbils per a la península Ibèrica i Balears. Bellvís Informàtica farà tot el possible per complir el termini de lliurament indicat, posant en coneixement del Client via correu electrònic o telefònicament qualsevol circumstància que pogués afectar al termini de lliurament habitual de la botiga. A causa que el catàleg online de Bellvís informàtica aglutina la disponibilitat de productes que poden trobar-se localment descentralitzats, podria donar-se la circumstància que en comandes de més d’un producte, es realitzen diversos enviaments i per tant lliuraments parcials fins completar la comanda. En cas de comandes confirmades en els quals hi hagi productes amb diferents terminis de lliurament, per defecte Bellvis Informàtica processarà tot l’enviament quan els productes estiguin disponibles. Podràs sol·licitar un primer enviament amb els productes que estiguin disponibles en el moment que hi hagi estat confirmada la comanda i un segon quan estiguin disponibles els restants productes. En aquest cas, hauràs suportar el cost addicional del segon enviament. Per lliuraments de productes de gran volum com televisors, armaris de servidor, etc … seran lliurats a peu de carrer. En el moment de realitzar el lliurament hauràs de verificar minuciosament l’estat en què es lliura la mercaderia i el nombre de paquets en acord al que indica l’albarà de lliurament del transportista. En cas que hi hagi errors en el lliurament de la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, és important que es faci reflectir en l’albarà del transportista i posar en coneixement aquests fets a Bellvís Informàtica en un termini de 24 hores per escrit via correu electrònic a info@bellvisinformatica.net o per qualsevol altre mitjà.Enviaments a l’estranger consultar preus via formulari de contacte.